Massagetherapie

Massagetherapie
Massagetherapie

Massagetherapie is maatwerk, dit betekent dat het streven is om een vertrouwensband van respect en interactie op te bouwen met de klant. We willen de klant behandelen volgens de modernste opvattingen en kennis met betrekking tot de hulpvraag.

Om dit te realiseren zet ik zoveel mogelijk in op kennis en scholing om kwaliteit te garanderen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Massagetherapie is een concept van toegepaste manuele handgrepen en gespreksmodellen. De hulpvraag en aard van de klachten is bepalend voor de gekozen behandeling. Deze wordt zoveel mogelijk met de klant besproken.

In de gebruikte modellen gaan wij ervan uit dat fysieke, psychologische en sociale aspecten elkaar beïnvloeden. Dit houdt in dat wij niet aan “symptoombestrijding”doen, maar zoeken naar de oorzaak van het ontstaan van de klacht.

Voor de behandeling gaan wij een gesprekje aan met cliënt om de oorzaak van de klacht te achterhalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en een werkvorm toegepast.

Wanneer dit nodig is wordt ondersteuning gegeven om de dag te structureren om beter grip te krijgen op de situatie. Soms wordt advies gegeven om te komen tot gedragsverandering.

Het is voor de klant noodzakelijk te realiseren dat een groot deel van het herstel en oplossing van de hulpvraag is gelegen buiten de muren van de praktijk. Wij geven uiteraard advies en handvaten om dit te bereiken.

Deze vorm van therapie biedt de mogelijkheid tot vergoeding bij de ziektekostenverzekering. Bij het maken van een afspraak informeren wij u graag.

Massagetherapie
Massagetherapie

Massagetherapie
Massagetherapie